Akçansa Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu proje kataloğu çıktı

Akçansa Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu proje kataloğu çıktı

Akçansa Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu proje kataloğu çıktı
20 Eylül 2019 - 16:24 - Güncelleme: 20 Eylül 2019 - 16:50

Reklam
Akçansa Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu proje kataloğu çıktı

Okulların Sesi Gazetesi Matbaa Tesisi’nden 2017-2019 What About Your Blue? proje kataloğu çıktı. 

Projenin amacı; öğrencilerimizi su kaynaklarının verimli kullanımı konusundaki sorunlara duyarlı, araştıran ve çözüm üreten bireyler haline getirirken, çevremizdeki insanların da bu konuda ki farkındılık düzeylerini arttırmaktır. Bu projenin hedef kitlesi 10-14 yaşındaki öğrenciler ve farkındalık yaratabileceğimiz tüm çevre halktır. Bu projede Türkiye (Akçansa Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu) koordinatör olmak üzere, Romanya, İtalya, İspanya, Letonya, Slovenya, Polonya ve Portekiz’den okullar yer almaktadır. 

Okul Müdürü  Mehmet Albayrak “Akçansa Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu olarak koordinatörlüğünü yürüttüğümüz “ What About Your” isimli Erasmus+projesi, eğitimde iyi örneklerin değişimine yönelik stratejik ortaklık projesiydi.  İki yıl önce, yedi farklı ülkedeki okullar ile kurduğumuz stratejik ortaklıklar sayesinde öğrencilerimiz dil, sosyal ve yaşam becerilerini geliştirirken, öğretmenlerimize de mesleki becerilerini geliştirme fırsatı sunduk.

Bu projede öğrencilerimiz hep yurt dışında hem de yurt içinde birçok sunum yaptı ve aktiviteler sonucunda elde ettikleri ürünleri sergileme fırsatı buldu. Öğrencilerimiz yurt dışında sunumlarını İngilizce yaparken hem İngilizce konuşma becerisini geliştirdi hem de yabancı topluluk önünde kendilerini ifade etme becerisi  kazandı. Bu fırsat onların benlik saygılarını ve özgüvenlerini geliştirmelerine yardım etti. “Yababilirim!” duygusunun kazanan öğrencilerimizin bu özgüveninin, okul hayatının yanı sıra ileride iş hayatına ve aile hayatına da yansıyacağına inanıyorum. Öğrencilerimiz bu projede başarı hazzını tadarak savundukları konuyu başkalarına ifade etme becerisi kazandılar. Henüz yurt dışına çıkmamış öğrenciler, yurt dışına çkarak farklı kültürlerle tanışmış, kendi kültürlerini de tanıtma fırsatı yakalamışlardır. Farklı kültürleri tanımak ve kendi kültürümüzü tanıtmak da bu projenin ayrı bir getirisi olmuştur.

Aynı zamanda bu proje ile öğretmenlik mesleği de daha çekici hale getirilerek öğretmenlere işbirlikçi ve yenilikçi uygulamaları benimsemeleri hususunda destek verilmiştir. Öğretmenlerimiz, çalışmalarına uluslalarası bir boyut katarak profesyonel anlamda kendilerini geliştirmiektedir. Ayrıca öğretmenlrimiz yurt dışındaki stratejik ortaklık kurduğumuz okullarda gözlem yaparak, iyi örnekleri kuruumumuza taşımışlardır.

Bu projeyi herkesin eşit fırsatlar ve kaletili yaşam standartlarına sahip olduğu, farklılıkların topluma renk katan birer zenginlik ve güç kaynağı olarak kabul edildiği, karşılıklı saygı, sevgi ve dayanışmaya dayalı bir toplum olma yolunda atılmış bir adım olarak görebeliriz. Projemizde ekonomik ve sosyal güçlük çeken ya da herhangi bir sağlık problemi yaşayan dezajavajlı öğrencelirimiz de faaliyetlere dahil edilmiştir. Böylece projemiz sosyal dışlanma, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi olumsuzlukların önlenmesini de katkı sağlayan farklı olanı kabullenme, “diğerlerine” karşı saygı ve hoşgörü değerlerine sahip yeni nesillerin yetişmesinde rol oynamıştır.

Uluslararası proje yürütmek okulumuzu globelliştirmek ve kurumumuza Avrupa kimliği kazandırmıştır. Kurumumuz, projemiz sayesinde öğretmen ve öğrencilere farklı alışma ortamları sunan, yenilikçi yöntemler ile öğrenme ortamları yaratan bir kurum haline gelmiştir. Okulumuz, çevre kurumlar arasında uluslararası projeleri yürüten öncü bir kurum olmayı da başarmıştır. Yeni dönemde de üç farklı Erasmus+projesini öğrencilerimize, velilelirimize ve öğretmenleremize fırsatlar kapısı olarak sunmaktan onur duyarız.”

Bilim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Proje Koordinatörü Firdevs Dıramalı Dildar” İki yıl boyunca hem genel hem de okul koordinatötürlüğü yürüttüğüm, suyun bilinçli kullanımı konusunu temel alan “What About Your Blue”isimli Erasmus+projemizin yaygınlaştırma aşamasındayız. İki yılın sonunda öğrenclerimizin kazınımlarına, meslektaşlarımın edinimlerine ve velilerimizden gelen dönütlere baktığımda başarılı ve etkili bir proje süreci geçirdiğimizi anlıyorum.

Projemizin en önemli etkisi öğrencilerin, yanlış su tüketimi konusunda bilinçlenmesi, çevresel sorunlara duyarlı beriyle olması ve edindikleri bilgileri çevlerine yayma becerisi kazanmalarıdır. Proje aktiviteleri esnasında öğrenciler, ürünlerine oluştururken konu hakkında bilinçlendiler. Aktiviteler sonucunda elde ettikleri ürünlüreni de ulusal ve uluslalarası platformda sunurak aileleri ve çevre halk üzerinde farkındalık yaratmaya çalıştılar.

Projemizin, yurt dışındaki haraketliliklerine katılan öğrenci ve öğretmenlerin sosyal, dil ve yaşam becerileri üzerindeki olumlu etkisi ise daha derinden olmuştur. Yurt dışı faaliyetlerine katılan öğrenciler, okul programı dahilinde yabancı öğrencilerin evinde misafir edilmiştir. Bu süreçte ister istemez öğrenciler yabancı dile maruz bırakılmıştır. Bu öğrenciler, yabancı dilin gerekliliğini, elitişimin önemini kavrayaraka geri gelmişlerder. İngilizce, öğrenciler için okullarda sadece sınavları geçip, sonradan kullanılmayan bilgiler olma durumundan çıkmıştır. Öğrenciler, İngilizceye günlük hayatta da ihtiyaç duyabileceklerini ve pratik yaptıkları sürece konuşma becerilerini geliştirebeleceklerini fark ettiler. Sadece yurt dışında miafir edilen öğrencilerimiz değil, okulumuzu ziyarete elen yabancı ve öğrencileri evlerinde ağırlayan öğrencilerimizde kendi kültürlerine tanıtırken aynı becerileri edinme fırsatı bulmuşlardır.

Yurt dışına giden öğrencilerin kısa süreliğine de olsa ailelerinden uzakta hayatlarını idame etmeleri, kendi sorumluluklarının farkına varmalarını sağlamıştır. En küçük zoklukta bile her daim ailelerini yanında bulan öğrenciler, yurtdışına çıktıklarında kendi sorunları ile başa çıkarak, kendi finanslarını yöneterek, yeni ve farklı kültürlerden arkadaşlıklar kurarak hayat becerilerini geliştirdiler. Öte yandan yurt dışı faaliyetlere öğrencilerini gönderen aileler “ Benim çocuğum tek başına yapamaz” fikrinden kurkutup, öğrencilerin kendi sorumluluklarını üstlenebileceklerini görmüşlerdir. Yurt dışına çocuklarını gönderen ebeveynler, çocuklarına güvenmeyi, uzaktan destekleyebilmeyi öğrenmişlerdir. Bu durum çocuklarının özgüvenini olumlu yönde etkilemiştir.

Benimle birlikte proje faaliyetlerini yürüten ve yurt dışındaki faalileytlere katılan meslektaşlarımın da proje süresince kazanımları olmuştur. Bu projeye aktif katılım gösteren öğretmen arkadaşlarım, disiplinler arası çalışarak farklı branştan öğretmenler ile işbirliği içerisine girdiler. Gerek yurt içindeki faaliyetlerde gerekse yurt dışındaki faaliyetlerde dier ülkelerdeki öğretmenler ile işbirliği yaptılar, aynı konu üzerinde, uygulanan farklı öğretim yönetim ve tekniklerin inceleme fırsatı buldular. Kültürler arası etkileşime girdiler ve farklı bir perspektiften bakarak, kişisel ve mesleki becerilerinin gelişimine katkı sağladılar

Son olarak projenin en büyük paydaşları veilelerimiz, hem yerel faaliyetlerde her daim var olarak hem de çocuklarını yurt dışına gönderirken projeye desteklerini sundular. Yerel faaliyetlerde öğrencilerimizin ürünlerini yaygınlaştırma aşamasında ilk basamağımız “velilerimiz” olmuştur. Yurt dışındaki faaliyetlere öğrenci gönderen ebeveynler, ilk kez çocuklarını yurt dışına göndermenin heyecanını yaşamış, aynı zamanda da onlara güvenmeyi öğrenmişlerdir. Çocuğun misafir edeceği aile ile internet vasıtasıyla tanışıp, iletişime geçerek, ebeveynler de kendi dil ve sosyal becerilerini geliştirmiştir. Projemiz, velilerin çocukları aracılığı ile farklı kültürleri tanımasına ve kendi kültürlerini tanıtmalarına olanak sağlamıştır.

Projeye katkı sağlayan tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür ederim.” dedi.

Okulların Sesi Gazetesi Matbaa Tesisi 0542 685 92 81 - 0212 493 24 67 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum