EĞİTİMCİ - YAZAR İLYAS TEKİN: MİRAC KANDİLİ

EĞİTİMCİ - YAZAR İLYAS TEKİN: MİRAC KANDİLİ

EĞİTİMCİ - YAZAR İLYAS TEKİN: MİRAC KANDİLİ
20 Nisan 2017 - 20:04

"Üç Aylar" diye bilinen Receb, Şa'ban ve Ramazan aylarının manevi iklimine girmiş bulunuyoruz. Senede bulunan 5 Kandil'den ikisi Receb ayındadır. 

Birincisi Regâib Kandili ki, Receb ayının ilk Cuma gecesi.

İkincisi Mirac Kandili'dir ki, Receb ayının 27. gecesidir ve 23 Nisan Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gecedir. İçinde iki kandil bulunan başka bir ay yoktur. Bu Receb ayının bir özelliğidir.

 Mirac, "yükseğe çıkmak ve yücelmek" demektir. Mirac, sevgili Peygamberimizin gecenin az bir kısmında Mekke'deki Mescidi Haram'dan Kudüs'teki Mescidi Aksa'ya gitmesi; oradan yedi kat göklere ve daha yüksek makamlara yükselmesi; çok büyük tecellilere mazhar olduktan sonra tekrar yerine dönmesidir.

    Peygamberimizin en büyük mucizelerinden biri olan Mirac hadisesi, hicretten bir buçuk yıl önce meydana gelmiştir.

     Mirac'ın diğer bir adı "İsra"dır. İsra "gece yolculuğu" demektir ki, bu mucize de gece gerçekleşmiştir.

     Bu mucizeden bahseden İsra süresinin ilk âyetinde "İsra"; hadisi şeriflerde ise Mirac tabiri kullanılır.

      Bu âyeti kerimede Yuce Allah (cc) şöyle buyuruyor:

     " Kulunu (peygamberimizi) gecenin az bir kısmında delillerini göstermek için Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya götüren Allah (cc) noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki O, her şeyi işitir ve her şeyi görür." (1)

      Bu büyük yolculuk başlamadan önce Cebrail (as) bazı meleklerle gelmiş, göğsünü yarmış, ameliyat etmiş, Zemzem suyu ile yıkayarak ilim, iman ve hikmetle doldurmuş. Ondan sonra yolculuk başlamış...

    Esasen bu ameliyat dört defa gerçekleşmiştir. Birincisi, Peygamberimiz 4 yaşında ve süt annesi Halime'nin yanında çoçuklarla oynarken beyazlara bürünmüş iki melek onu çocukların arasından alıp tenha bir yere götürerek gerçekleşmiş ve O'nda büyük değişiklikler meydana gelmiştir.

      İkincisi, Peygamberimiz 10 yaşında iken olmuş. Üçüncüsü 40 yaşında iken 610 yılı Ramazan ayında Hira Mağarası'nda inzivaya çekildiği zaman Kadir Gecesi olmuş ve ilk beş âyet indirilmiştir. Dördüncüsü de Mirac'dan önce... Siyer kaynaklarında bu ameliyat, "Şakk-ı Sadr" ve "Şerh-i Sadr" (göğsün yarılması, göğsün açılması) diye geçer. (2) 

      Kalb ve göğüsteki letaifin  temizliği çok önemli...

      İşte sevgili Peygamberimiz, Cebrail (as) tarafından Burak denen bir bineğe bindirilerek Mescidi Haram'dan Mescid Aksa'ya; oradan da Refref denen bir çeşit İlahi asansörle yedi kat semaya ve daha yükseklere götürüldü. Ki son nokta denilen "Sidrei Münteha"ya kadar Cebrail (as) ile beraber; ondan sonra ise yalnız yükselmiştir.

     Çünkü Cebrail (as)'a oraya kadar müsaade edilmişti.

     Sidrei Münteha'dan sonrasını Kur'an-i Kerim'den dinliyelim:

    "O en yüksek bir ufukta idi. Sonra yaklaştı ve sarktı. Derken araları iki yay arası kadar kısaldı veya daha az! O (Hz. Allah), kuluna vahyedeceğini vahyetti. Gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı. Şimdi siz, O'nun gördüklerine karşı münakaşa mı ediyorsunuz? Andolsun ki, Sidretül-Münteha'nın yanında O'nu önceden bir defa daha görmüştü. Cennetül-Me'vâ da onun yanındadır. O zaman Sidretül-Münteha onu kaplayan şeylerle donatılmıştı. Muhammed (sa)'in gözü ne kaydı ve ne de sınırı aştı. Şüphesiz  orada Rabbinin delillerinden en büyüğünü gördü."(3)

     Bu makamda kendisine 3 hediye verildi:

     1- Bakara süresinin son iki âyeti. Özellikle Yatsı namazından sonra okunan "Amener-resülü..." diye başlayan âyetler.

    2- Ümmetinden şirk koşmayanların (kul hakkı hariç) günahlarının affedileceği müjdesi.

    3-  Beş vakit namaz. (4)

      Mirac'ın en büyük hediyesi namazdır ve namaz mü'minin miracıdır. Namaz Mirac'da farz kılındığına göre müslümanlar ondan önce namaz kılmıyorlar mıydı? 

    Evet, kılıyorlardı. Bunun iki vakit namaz olduğu biliniyor. Güneşin doğuşu ile batışından önce kılınan sabah namazı ile ikindi veya akşam namazı. (5)  Esasen bütün ilâhî dinlerde namazın var olduğunu Kur'an-i Kerim haber vermektedir.

     Tabii ki, Mekke müşrikleri Mirac Mucizesine inanmadılar ve Peygamberimize: "Mademki gittin gördün, söyle bakalım, Mescid Aksa'nın kaç kapısı ve kaç penceresi var?" diye sordular. 

      Bunun üzerine peygamberimizin verdiği cevap şöyle idi:

      "Hz. Allah (cc) Mescidi Aksa'yı bir anda gözümün önüne getirdi ve ben onlar ne sorduysa hepsine cevap verdim." (6)

     Daha sonra inanmayanlar, Ebubekir Sıddîk (ra)'a giderek alaylı bir şekilde durumu anlatınca O, şöyle dedi:

      "Eğer O, bunları söylüyorsa, inanıyorum, doğrudur.

    Onun için kendisine "çok doğru" manasında "Sıddîk" ünvanı verildi. (7)

    Şunu da belirtmek lazım ki, Mirac hem ruh ve ceset olarak ve hem de rüyada değil uyanıkken olmuştur. (8) Ortalıkta bunları ve pek çok şeyi inkâr eden bir sürü insan var. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Aksi halde Mirac, mucize olmaktan çıkar... 

     Kaldı ki bugün bu mucizelerin pek çoğu artık fen ve teknikle ispat edilmiş durumda...

     Mirac'da Peygamberimizin Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya gidişi âyetle sabit olduğundan inkâr eden küfre gider. Yedi kat göklere ve daha yükseklere çıkması ise hadisi şeriflerle sabittir.

      Bazıları bu mübarek gecelerde kılınan nafile namaza da karşı çıkıyor. Ama yine de yazacağım. Çünkü namaz Mirac'ın en büyük hediyesidir. Başka ibadetler de yapılabilir. Fakat bu gece 12 rek'at namaz müstahsen (güzel) görülmüştür. Her rek'atte bir Fâtiha ile on İhlas süresi okunur ve iki rek'at'te bir selam verilir. Yüz defa "Sübhanellahi velhamdülillahi" tesbihi ile yüz istiğfar ve yüz Salavatı Şerife okunur. (9)

    Mirac Kandiliniz mübarek olsun; bütün kötülüklerin def'ine ve bütün iyiliklerin celbine vesile olsun inşallah!..

     1- isrâ süresi/17, âyet:1

     2- Tecrîdi Sarîh T., c:2, s:273-274; c: 10, s: 66

     3- Necm süresi/53, âyet:7-18

     4- Hak Dini Kur'an Dili, c:7, s: 4578

     5- Tecrîdi Sarîh T., c:2, s:279; Tâhâ süresi /20, âyet:130; Kaf süresi /39, âyet:39; Mü'min süresi /40, âyet:55

     6- Tecrîdi Sarîh T., c:10, s:59-60

     7- Tecrîdi Sarîh T., c: 10, s:60

     8-  Tecrîdi Sarîh T., c: 2, s:262; c:10, s:58, 76 

     9- Nimeti İslâm, s:327; Büyük İslâm İlmihali, s: 205

     

     

 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Kazım COŞKUN
    2 yıl önce
    Miraç olayı Allah'ın kitabında ayetle sabit olup, Resulullah in hadisi ile de açıklanmıştır. Amenna ve saddegna. Duyduk, inandık ve iman ettik. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne söyledi ise doğrudur.