AYAZMA İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN MİLLİ KÜLTÜR SERGİ...

Kadıköy?de Mesleki ve Teknik Eğitimin gözde kurumu

BAHÇELİEVLER Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi...

Öğrenciler Evlerinden Ve Sokaklardan 2 Ton Atık To...

Tuzla Halil Türkkan AİHL?den Büyük Vefa Örneği !

Ağaçların Adları projesi İstanbul?un genelinde uyg...

Zeytinburnu İMKB öğrencileri aşure yaptı öğretmenl...

Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi`nden "HAYDİ, OKULUMUZU BİRLİKTE GELİŞTİRELİM" projesi

Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi`nden "HAYDİ, OKULUMUZU BİRLİKTE GELİŞTİRELİM" projesi

Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Erasmus Plus 2015 teklif çağrısında ?Haydi Okulumuzu Birlikte Geliştirelim? isimli proje kapsamında İspanya?nın Madrid şehrinde Cervantes Eğitim Merkezi?nin düzenlemiş olduğu ?let?s make our school more international? kursuna  beş kişilik personel ile 26 Kasım-2 Aralık 2016 tarihleri arasında katılmıştır. Projemizin süresi bir yıl olup 31 Aralık 2015 te başlamış olup, 30 Aralık 2016 tarihinde bitecektir. Projemiz Erasmus Plus kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve IPA kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

 Bu projemizin amacı, uluslararasılaştırma konusunda okul yönetimi ile beraber bir vizyon geliştirebilecek ve Uzun Dönemli Okul Gelişim Planı hazırlayabilecek, yurt dışında uluslararası aktiviteler düzenleyebilecek, yönetebilecek, kalitesi yüksek projeler yaparak bu projeleri okul müfredatı ile entegre edebilecek personel ihtiyacının karşılanması ve okul kalite gelişimine katkıda bulunmaktır. Eğitim önce teorik olarak metodolojik yönüyle sonrasında da pratikte ?proje nasıl yazılır?? üzerineydi. Bu eğitim sayesinde okulumuz için öğrencileri de içerecek ve onların katılımını da sağlayacak projeler yazabileceğiz. Okul gelişim planının nasıl hazırlanması gerektiği konusunda da detaylı bilgi edindik.

İspanya?ya yapmış olduğumuz hareketlilik sayesinde bu ülkenin kültürü, tarihi, mimarisi, yaşam tarzı, dili hakkında ülkemizle benzeşen ve farklılık gösteren yönlerini kıyaslama şansını yakaladık. Yedi günlük eğitimin sonunda edindiğimiz yeterlilikleri onaylayan europass belgelerini ve katılım belgelerini aldık. Bu eğitimle edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri seminer ve toplantılar düzenleyerek diğer öğretmenlerle paylaşarak ve yerel medyada duyurarak projemizin yaygınlaştırma çalışmalarını yürütmekteyiz.

 

 OKUL GELİŞİM PLANLARININ AB POLİTİKALARI İLE UYUMLU HALE GETİRİLMESİ       

İnsan varlık olarak sürekli değişen değişime ayak uyduran ve uydurmak zorunda kalan bir varlıktır. Dünyamızı oluşturan önemli varlıklardan birisi ve en önemlisi insandır. İnsan ise yaşadığı dönemin şartlarından bağımsız bir politika sergileyemez, mutlak olarak o zaman diliminin şartlarının havasını teneffüs etmek zorundadır. İnsanın içinde yer aldığı devlet mekanizmasının organları da bu değişimden nasibini alacaktır.

 İşte Türklerin Batı dünyası veya değerleri ile temas etmesi tanışması anlayışını değiştirmesi, Batıya karşı bakış açısının değişmeye başlaması 1718 ile 1730 yılları arasında yaşanan Lale Devrinde başlamış, dönemin hükümdarı III. Ahmet Avrupa?yı yakından tanımak maksadıyla Paris?e yirmisekiz Çelebi Mehmet?i elçi olarak göndermiş, elçisinden bulunduğu çevre şartlarını değerlendirerek merkeze rapor göndermesini istemiştir.  Bu anlayış ve fikir değişimi sonraki yüzyıllarda daha da hızlanmış Tanzimat döneminde(1839-1876)zirveye çıkarak sonraki tarihlerde hızla devam etmiştir. Yeni Türk Devletinin Osmanlı anlayışından farklı olarak devrim diye adlandırabileceğimiz dönemde kurumları ileriye dönük olarak hızlı bir şekilde yenilemeye başlamıştır. Bu değişimden eğitimde nasibini alarak 3 mart 1924 yılında Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitim öğretim birliği sağlanmış, medreseler kapatılmış, maarif vekaleti ile müfredat yenilenmeye çalışılmış, harf devrimi ile de okur yazar oranı artırmaya çalışılmıştır. Yurt dışına birçok alanda öğrenciler gönderilerek eğitim değişimin lokomotifi olmaya başlamış, yurt dışı Albert Malche gibi uzmanların tecrübesinden yararlanılarak kütüphane ve üniversiteler reformize edilmeye çalışılmıştır.

1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulması ile Türkiye bu topluluğa üyelik başvurusu yaparak Avrupa ile uzun ince bir yola girmiştir. Bu süreç darbeler, Kıbrıs Barış Harekâtı, ekonomik krizlerden dolayı sekteye uğrasa da 1999 yılında adaylık süreci başlamış 2005 yılına gelindiği sırada ise Avrupa Birliği ile müzakereler başlamış hâlihazırda bu mezkûr müzakereler devam etmektedir.

Bu müzakereler devam ederken tam üyeliği hedefleyen Türkiye?nin eğitim sisteminde birtakım düzenlemeler yapılması, yapması gerektiği ortaya konulmuştur.(Maya 2006) Bu doğrultuda Avrupa Birliği kriterlerini tutturmayı hedefleyen Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonlar aracılığıyla ??Yaşam Boyu Öğrenme? ?Haydi Kızlar Okula?? projeleri ile eğitim kalitesi standartların ötesine gitmeye çalışılmış, eğitimde ilerlemeci felsefeden yaklaşımından hareketle yapılandırmacı anlayış öne çıkarılmış, öğrenmenin öğrenilmesi amaçlanmış, bu doğrultuda öğretmen yetiştirme programları yenilenmiş, özellikle eğitim programlarında, planlarında bu anlayış öne çıkarılarak, öğrencinin araştırması sorgulaması, bilgiyi yapılandırması, çevresindeki sorunları algılaması, topluma ve çevreye uyum göstermesi temel hedef alınmıştır.

Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalar gereği ??Sokrates? ?programı ile ilköğretim anlayışının geliştirilmesi amaçlanmış, ortaöğretime hazırlık olan bu grupların plan ve programları sarmal eğitim anlayışı doğrultusunda yeniden dizayn edilmiştir.  Bu yaklaşım ile öğrencilerin sözel, matematiksel, dilsel, fen ve teknolojiyi tanıması, girişimcilik, eleştirirel bakış açısının kazanılması amaçlanmıştır. PISA sınavlarında OECD ülkeleri arasında özellikle Fen ve Matematik alanlarında geride de olsa son zamanlarda yapılan ölçme ve değerlendirmelerde yapılan yatırımların neticesi alınmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği ile ilişkilerin artması üzerine yabancı dil önemi daha da artmış bu doğrultuda İngilizce ders saati artırılmış, başka yabancı diller ise seçmeli ders olarak müfredata konulmuş son dönemlerde ise 5.sınıfların İngilizce hazırlık sınıfı olması yolunda ciddi adımlar atılmıştır. Mesleki eğitim alanı da ihmal edilmeyerek AB ile yapılan sözleşme gereği ??Leonardo Da Vinci?? programları ile meslek liseleri özendirilmeye çalışılmış karşılıklı öğrenci değişim projeleri ile bu doğrultuda adımlar da atılmıştır. Özetle okullarımızın alt yapı eksikleri giderilmeye çalışılmış, okullaşma artırılmış, öğretmen ihtiyacı giderilmeye çalışılmış, plan ve programlarımız AB kriterlerine uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır.

Hasan ATAY

Tarih Öğretmeni

 Proje Görevlisi