Ahmet Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ülkemizi...

Lütfi Banat İlkokulunda yürütülen proje bu yıl eTw...

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğün`den Kül...

Öğrenci, öğretmen ve çalışanları, sokağa çıkma kıs...

Türkiye?nin En Büyük Deneme Sınav Platformu

ÇOCUKLARA YAZMAYI SEVDİREN DEFTER

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ARZU KILIÇ: ÇOCUKLARDA TEKNO...

Üsküdar 3.Selim İlkokulu farklı olmaya devam ediyor

Üsküdar 3.Selim İlkokulu farklı olmaya devam ediyor

Okul Müdürü Örsan Özkan önderliğinde Üsküdar 3.Selim İlkokulu pandemi sürecinde de eğitiminin kalitesini arttırmaya devam ediyor.  

Üsküdar 3.Selim ilkokulu öğretmenleri yaptığı projeler, hizmetler ile öğrencilere uzaktan değil, teknolojiyi de kullanarak yakından eğitim olması için elinden geleni yapıyor. 

Daha hızlı, pratik, internetten kopmayan Microsoft Teams programını kullanarak  öğrenciler derslerini verimli yapıyor, öğretmenlerle daha iyi iletişim kuruluyor.

Okul yönetimi Harf Yazım Klavuzu kitabı da  çıkardı. Uzaktan eğitimin yanında kitaptaki zengin içeriğiyle  öğrenciler kalıcı ve etkili bilgiye ulaştı. Kitapta velilerinde neler yapması gerektiği yazıldı. 

Harf Yazım Klavuzu kitabının ön sözünde şu bilgiler yer aldı. "Anneler, babalar. Malumunuz, geçtiğimiz eğitim öğretim yılından itibaren eğitimde yeni bir kavramla yu?z yu?ze kaldık."

Uzaktan eğitim! Eğitimin uzaktan oluşu, bugu?ne değin yaşamış olduğumuz okulda, öğrencilerin öğretmenleriyle belli kurallar çerçevesinde yu?ru?tmu?ş oldukları eğitimden temelden farklılıklar göstermektedir. Öncelikle bu farklılık anlayışlarımızı değiştirmemizi ön gerektirmektedir. Bunun yanında teknik aygıt ve teknolojiyi etkili kullanmayı da bilmemizi gerektirmektedir. Buradan hareketlede velilerimize yönelik bir kılavuz hazırlamayı, hazırladığımız kılavuzlada işlevlerimizi ?veli ve öğretmen olarak? birleştirip ortaklaştırmayı hedefledik. Bu sene çocukları birinci sınıfa başlangıç yapacak olan velilerin nelere dikkat edeceklerine dair vurguların yanında;kılavuzumuz harf yazımının önemini öne çıkararak, harflerin öğrenciler tarafından doğru yazımının öğrenilmesinde, evde veli ve öğrenciye rehberlik etmeyi murat etmektedir.

Bunun yanında kılavuzumuzun giriş yazısının bundan sonraki bölu?mu?nde ise harflerin doğru yazılmasını da kapsayarak, geniş bir çerçeve çizerek uzaktan eğitimi hayata geçirirken neler yapılması gerektiğine dair dikkatleriçekmektedir.

Uzaktan eğitimde anne babanın su?recin içinde aktif bir şekilde bulunması, eğitim öğretim su?recinin paydaşı olması eğitimde verimliliği arttıracaktır. Salt verimliliği artırmakla kalmayıp, doğru ve etkili öğrenmeyi de beraberinde getirerek, mutlu öğrenci, mutlu veli profilinin de öne çıkmasına vesile olacaktır. Bu yu?zden önce uzaktan eğitime çocuklardan önce ebeveynlerin hazır olması, uyum sağlaması gerekmektedir. Gu?nlu?k hayatta çocuklar TV, bilgisayar, oyun konsolu gibi teknolojik araçlara yabancı değiller. Bu araçların bazılarını da etkili olarak kullanabilmekteler. Ancak teknolojik araçların eğitim amacıyla, eğitimde bir araç olarak kullanımı konusunda   yeterli motivasyon ve beceriye sahipolmayabilirler. Bu noktada da önce uzaktan eğitim sürecine ebeveynlerin uyumunun ve hazırlanmasının sağlaması ile başlamalıyız. Yani ailelerin bu süreci etkili ve verimli birşekilde planlaması ve uygulaması çok önemlidir. Her veli öğrencisinin uzaktan eğitim sürecinde etkili öğrenebilmesi için teknik altyapıyı(bilgisayar, internet ağı, yazıcı vb.)sağlamalı; okulumuzun eğitim öğretimde kullanacağı programları öğrenmeli ve çocuğuna da öğretmeye çalışmalıdır. Velilerin sürece bu şekilde katılımı ve paydaş olarak sorumluluklarını yerine getirmeleri, öğrencilerimizin etkili vetam öğrenmesinde belirleyici olacaktır.Bu minvalde, aşağıda sıralamış olduğumuz önerilerimizi dikkate almanız öğrencinizin menfaatine olacaktır.
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ANNE VE BABALARA ÖNERİLERİMİZ 
Uzaktan eğitimde kullanılacak Microsoft Teams programının kurulumunu önceden yapmalısınız.
Özellikle bilgisayar gibi geniş ekranlı teknolojik cihazları tercih etmelisiniz.
Mobil cihazlarla da iletişim sağlanabilir ancak PC gibi etkili olmaz.
Bu sebepten dolayı dahili webcam?i , program olarak ta Office programları yüklü olan PC?yitercih ediniz.
Özellikle mikrofonu olan kulaklıkları tercih etmeliyiz. Bu şekilde öğrencimiz PC?yi etkili kullanabilecektir.Teknik aksaklıkların önüne geçebilmek için ders öncesi kamera,mikrofon ve internet gibi teknik ekipmanları kontrol ediniz.Çocuğunuzun güvenli teknolojik cihaz kullanımı için anti-virüs yazılımları gibi gerekli alt yapıyı oluşturunuz.
Çocuğunuzun eğitimi sırasında çocuklarınızla konuşmayınız, yanında başka işlerle ilgilenmeyiniz, evin uygun bir köşesinde veya odasında gerekli eğitim ortamını hazırlayınız.Uzaktan eğitimi hep aynı ortamda almasına özen gösteriniz.Çocuğunuza ders için sessiz ve dikkatini dağıtmayacağı bir ortam oluşturunuz.
Online ders sırasında çocukların dikkati kolayca dağılacağı için dikkatdağıtıcı diğer teknolojik cihazlarıçocuğunuzun yanındabulundurmayınız. Örneğin, online ders anında müzik çalar, TV gibi cihazların kapalı olmasına dikkatediniz.Ders esnasında kullanılabilecekdiğer eğitim materyallerinin defter,kitap, kalem vb. hazır olduğundanemin olunuz.
Çocuğunuzla birlikte Microsoft Teams programını muhakkak test ediniz. Canlı ders konusunda öğrencilerinizi hazırlayınız.Çocuğunuzun her gün aynı okula gidiyormuş gibi uyku, yemek,oyun, ders ve ödev saatlerini içeren bir program oluşturarak buna bağlı kalınız.
Yapılan ve uygulanan planlama uzaktan eğitim sürecinin verimliliğini arttıracaktır. Çok çalışmaktan ziyade etkili ve verimli çalışmak önemlidir. Bunun için de belirli rutinler oluşturmak, zamanı planlamak çok önemlidir. İlkokul çağı çocukları gelişimsel olarak henüz planlarını kontrol etmede yeterli beceriye sahip değillerdir. Bu nedenle planı uygulamasını engelleyecek unsurları azaltmak yada sınırlamak gerekmektedir. Bu sürecin uygulayıcısı ve denetleyicisisizler olmalısınız. Ancak öğrencimiz sizlerin bunları yaptığınızı hissetmemelidir.Çocuklar tablet, bilgisayar vb.gibi cihazları daha önceden yatarak,kucaklarında, koltukta vb.kullanmaya alışık olduklarından buonların uzaktan eğitimde odaklanmalarını engelleyecektir.
Özellikle yatarak ders çalışma,sıkıldıklarında ya da yorulduklarındailgilerinin başka tarafa kaymasınaneden olacaktır. Bu ve benzerisorunların önüne geçebilmek içinmasa başında, sessiz ve sakin birortamda online eğitim yapılmasını sağlayınız.
Ders sırasında öğretmenler sadece dinleyerek ve okutturarak değil, anladığını anlattırarak, öğrenciile etkileşime geçme gibi farklı yöntem ve tekniklerle bilgilerin pekişmesini sağlamaktadır. Fakat uzaktan eğitimde bunu yapmak zorola cağından sizlerin yardımı gerekmektedir. Her günün sonunda o günkü eğitimde neler öğrendiğini,konularla ilgili sorular yönelttiğimizde öğrencimiz hedeflenen kazanımları elde etmiş olacaklardır.Her çocuk dersi kendine özgü biçimde öğrenir. Yani her bireyin öğrenme stili farklılıklar gösterir.Görsel öğrenme biçimi baskın olanbir çocuk; çizerek, yazarak, renkli kalemlerle vb. daha iyi öğrenecektir. İşitsel öğrenme biçimi ağır basan çocuklar için ders içeriğinin kaydedilmesi, seslerle ilgili şarkılar yada başkasının anlatması faydalı olacaktır. Dokunsal öğrenme biçimi baskın olan çocuklarda ise ders içeriğinin maketlerinin yapılması,evdeki eşya/oyuncaklarla canlandırılması, taklitlerinin yapılması öğrenmeyi daha kolay vekalıcı hale getirecektir.
Bunun için de çocuğunuzu iyi tanıyıp öğrenme biçimini keşfetmeniz gerekecektir. Çocuğumuzu iyi tanıyorsak, ona iyi bir öğrenme rehberi olabiliriz. Aynı tanıma süreci öğrencinin öğretmeni için de geçerlidir. Eğitim için çok çok geçerli olan, insan değiştirmek istediği varlığı önce tanımalıdır. Tanıdıkça etkileyip dönüştürebilir. Bunun için de öğretmen ve veli eğitim sürecini ortaklaştırmalı; kendi rollerini eksiksiz yerine getirmelidirler. Amacımız öğretmenlik yapmak değil,öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmasında onlara etkili birer rehber olabilmek. Sonuç olarak uzaktan eğitim motivasyon ve konsantrasyon sürecidir. Uzaktan eğitimden verimli sonuçlar alabilmek için bunlara göre süreci şekillendirmenizi öneriyoruz. Hepimize kolay gelsin.
Üsküdar Eylül 2020 3. Selim İlkokulu1.Sınıf Zümresi

Sevgili veliler, Kılavuzumuzda rakam ve harflerin yazılış yönleri ile ilgili açıklayıcı görselleri ekledik. Umarız sizlere yardımcı olur. Öğrencimize yardımcı olmak için, onun hangi elle yazıyor olmasına mu?dahale etmeden, kalemi nasıl tutuyor olmasına; harfleri doğru yönde yazıp yazmadığına dikkat ederek, yanlışları konuşarak ve doğrusunu gösterme yönu?nde bir tavır sergilemeliyiz.

Bunun yanında, yazı yazma kadar önemli olan diğer bir hususta harflerin öğrencilere doğru kavratılmasıdır. Harfin adıyla değil de, harfin fonotik okunuşuyla sesi kavratmalıyız. Bizler okulda buna dikkat ediyoruz. Siz velilerimiz de evde öğrencimize bu yönde rehberlik etmeliyiz. Sizlere öğrencinin öğrendiği her sesin ardından Teams?ta paylaşacağımız ses videolarımızı öğrencimizle birlikte izleyerek, doğru kazanım elde etmesini sağlayabiliriz.

Sizler, eğitim su?recinin destekçisi değil, bizzat uygulamadaki bir parçasısınız. Birlikte başarmak için birlikte davranalım. Hep birlikte su?reci yönetebileceğimize olan inancımızla, şimdiden hepimize kolay gelsin.