ABDULLAH BEKREK (Arnavutköy Şehit Er Tuncay Türkan Ortaokulu Müdürü)


MESLEK LİSELERİNİN CAZİBESİ ARTIRILMALI


Meslek liselerimiz maalesef ilgi görmüyor.Giden öğrenciler de konuştuğumuz kadarıyla pek ümitvar değiller.Halbuki meslek liseleri gelişmiş ülkelerde olduğu gibi cazip olmalı,deyim yerindeyse velilerimiz çocuklarını kayıt yaptırırken sıraya girmeli.Ancak velilerimiz çocuklarını mecburiyetten meslek lisesine kaydettiriyorlar.Aslında hangi anne-baba çocuğunun iyi bir meslek sahibi olmasını istemez.Ama meslek liselerimiz; bırakın meslek edindirmeyi çocuklarımız meslek liselerinden  körelmiş bir vaziyette çıkıyor.  Birçok okul idaresinde de aynı kabullenmişlik var.Z                                           MESLEK LİSELERİNİN CAZİBESİ ARTIRILMALI 

aten mezun olan öğrencilerimiz de ortada.4 yıl boyunca adeta geriye giderek mezun oluyorlar. Halbuki ortaokulu bitiren bir öğrenci, sanayiye bir ustanın yanında işbaşı yaptığında 4 yılda neredeyse ustalaşıyor.İyi bir marangoz,araba tamircisi,tesisatçı olarak yetişiyorlar. Bizim meslek liseleri  usta yetiştirme konusunda sanayinin epey gerisinde kalıyoruz.

    Meslek liseleri acilen ıslah edilmeli ve mezun olan  öğrencilerin de alanında uzman olarak çıkması sağlanmalıdır.Yani elektrik bölümüne giden bir öğrenci mezun olurken iyi bir elektrik ustası olarak çıkmalı. Bu konuda okul yetersiz kalıyorsa, gerekirse dışarıdan derslere girecek ustalar bulunup pratik derslerin verilmesi sağlanmalıdır.

Meslek lisesinden  mezun olan öğrencilere  iş yeri açma belgesi verilmelidir. Bu belge olmadan yeni iş yeri açılmasına müsaade edilmemelidir.Yani nasılki eczane açmak için eczacı diplomasına ihtiyaç duyuluyorsa aynı şekilde bundan sonra açılacak iş yerlerine meslek lisesi diploması şartı koşulmalı.Yani marangozluk  üzerine bir iş yeri açılacaksa marangozluk  bölümünden mezun olan birinin diploması şartı aranmalıdır.En azından bu şekilde meslek lisesi  diplomaları cazip ve  değerli bir hale gelmiş olur.

                         

                                    SAYISAL DERSLER VE SAYISAL  SINIFLAR  ARTIRILSIN

            Eğitim sistemimiz daha çok sözel öğrenci yetiştirmek üzerine kurulmuş.Sayısal öğrencisi çok fazla değil ülkemizde.TEOG ve LYS sonuçları buna şahittir.Her sene binlerce öğrenci matematikten sıfır çekmekte.Sözel branşlarda ihtiyaçtan fazla mezun var.Çocuklarımıza matematik ve fen bilimlerini daha çok vermeliyiz.Ders saatlerini artırmalıyız.Öğrencilerimizin sayısal yönlerini olabildiğince geliştirmeliyiz.Ta ki memleketimizde bilim  insanlarını çokça  yetiştirmiş olalım.Ortaokul ve lisede  matematik ve fen bilgisinin  derslerinin ağırlığı artırmalı ve  lise 2’ ye geçen öğrencilerin sayısal bölümlerini tercih etmeleri sağlanmalıdır.

                                        DİL EĞİTİMİNE GEREKEN ÖNEM VERİLMELİDİR

    Sultanahmet’te simit satan bir çocuk hiçbir yabancı dil  eğitimi almadan  1 yılda İngilizceyi iyi bir seviyede konuşabilirken neden acaba okullarımızda yıllarca İngilizce gören çocuklarımız düzgün bir şekilde konuşamıyor ?  Öğrencilerimiz ortaokulda da lisede de  İngilizce’den aynı klişeleşmiş  cümleleri kullanıyor. Bu probleme  acil çözüm bulmalıyız. Acaba müfredat mı ağır ya da ders saati mi yeterli değil? İngilizce öğretmenleri bunu izah etmelidir.