HASİP KORHAN (Mersin Kaleburcu İlkokulu Öğretmeni)


GENÇLİĞİN HASTALIKLARINA DEVALAR-2


İnsanlara ve topluma faydalı olma düşüncesi ve gençliğin bir gün elimizden gideceği endişesi hastalığın tedavisinde anahtar rol alabilir.

İbn-i Abbas (ra) Peygamberimiz (SAV)’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil.

1-    Ölüm gelmeden önce hayatının,

2-    Hastalık gelmeden önce sağlığının,

3-    Meşguliyet gelmeden önce boş vaktinin,

4-    İhtiyarlık gelmeden önce gençliğinin,

5-    Fakirlik gelmeden önce zenginliğinin”.

Bu Hadis-i Şerif’ten anlaşıldığı gibi. Gençliğimiz bir elimizden gidecek. Geriye dönüp baktığımızda;

Ah! Keşke gençliğimizde şunları yapmasaydım. Ya da şükür ki, gençliğimi güzel ve verimli geçirdim. Diyeceğiz. Bu aşamada razı olunan bir gençliği geçirmemiz gerekir. Bunun yolu da aile efradımıza, komşularımıza ve tüm topluma faydalı olma gayreti olabilir. Aksi takdirde ne kadar sıkıntı oluştursak biz pişman oluruz.

Bir zatın dediği gibi:

“ Kim iyilik yapsa kendine yapar.

Kim kötülük yapsa kendine yapar.

İyiliği ve kötülü başkasına yapmaz.”

Evet, insanlar kötülüğü yaptığında kendi şahsiyeti başta olmak üzere kendisine yapar. Daha sonra ailesine ve kendi nesline yapar. Çünkü küçük bir çocuk, büyüğünden ne görürse onu yapar ve taklit eder. Büyüğünden gördüğü hal ve hareketleri aynen uygular.

Messela:Büyüğü yere tükürürken o da tükürür. Büyüğü başkasına küfrettiğinde o da büyüklerine küfretmeye başlar. Ama büyüğünün yerdeki çöpleri alıp çöp kovasına attığını gören bir çocuk, o da çöpleri çöp kovasına atar. Büyüklerinin namaz kıldığını gören çocuk, o da namaz kılar.

Aynen örnek misallerde anlaşıldığı gibi; siz gençler ne yaparsanız sizi örnek alan kardeşleriniz, yeğenleriniz veya komşularınız da aynısını yapacaktır. Sizin başkasına yardım ettiğinizi gören o  körpecik çocuklar, sizin gibi yardımsever olacaktır. Sizin güçlü kuvvetli olduğunuz halde, insanlara yardımınızı gören o çocuklar, yaşlandığınızda veya düştüğünüzde yardıma koşacak ilk onlar olacaktır. Medet beklediğiniz o günlerde yardımcınız ve destekçiniz olacaklardır.

Bir başka anahtarımız ise hesaba çekilecek olmamızdır. Yaptıklarımız her hareketten mahşerde sorguya çekilecek olmamızdır.