Çamlıca Çağlar Okullarında görsel malzeme ile eğitimin temel...
GÜLİZAR GÜLOL (Çamlıca Çağlar Okulları Türkçe Öğretmeni)

GÜLİZAR GÜLOL (Çamlıca Çağlar Okulları Türkçe Öğretmeni)

Çamlıca Çağlar Okullarında görsel malzeme ile eğitimin temel hedefine tam isabet

23 Eylül 2014 - 12:01

ÇAĞLAR OKULLARI GÖRSEL ANLATILARDA (SİNEMA ) ARKA PLAN OKUMA VE YAZMA ÇALIŞMALARIYLA EĞİTİMİN ÖNEMLİ BİR ENGELİNİ AŞILIYOR.GÖRSEL ANLATILARI YORUMLAMA VE YAZMA
 

Teknolojinin görsel malzemeyi bol bol dayattığı çağımızda, bu malzemeleri derslerde aktif ve yararlı hale getirebilmek artık eğitimin önemli açmazlarından ve aşılması gereken önemli engellerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çağlar Okullarında, şiir roman ve hikâye ve sinema gibi teması ortak anlatılar ele alınmaktadır. Her anlatıdaki ortak ve benzer temalar  sınıfta karşılıklı  tespit edilerek yorumlanmakta   ve öğrenci anlatılardaki tespit edilen sorunlarla ilgili çözümler öne sürmektedir.

Örneğin:Doğayı korumanın insanın yeryüzündeki varlığının teminatı olduğu gerçeğini bir öğrenciye sözlü olarak anlatmak öğrencinin içselleştireceği  bir düşünce olmaz, belki sadece doğa önemlidir düşüncesi kuru bir bilgi olarak öğrencinin beyninde yer eder. Oysa aynı düşünceyi  içeren ve yan düşünce olarak da insan da doğanın bir parçasıdır, dünya diğer canlıların da yaşama alnıdır. İnsanoğlu doğaya gereken önemi vermezse gelecek nesillerin yaşama şansı kaybolmaktadır. Gibi düşünceler de ele alınmakta ve aynı konu etrafında yan düşünceler  de sorunları ve çözümleriyle bir bütün oluşturmakta ve  bu öğrenciyi  aktif hale getirmektedir. Şiir, roman, hikaye ve romandan uyarlanmış ya da içeriği zengin başarılı sinema filmi ile ortak temalardan yola çıkılarak başarılı atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrenci bu düşüncelerini yazıyla ifade edip uzun vadede makale (essay) yazacak seviyeye gelmektedir. Bu çalışmalarda 2013- 2014 Eğitim ve öğretim yılında görsel malzeme olan  6. Sanat sinemanın çok etkili ve kalıcı etki bıraktığı denenmiştir. Sinemaya çekilmiş başarılı, içeriği zengin romanlardan yola çıkılarak yapılan bu çalışmaların eğitime katkısı son derece fazla ve önemlidir.

 

Eğitimde önemli bir yenilik olan bu çalışmalar,  ezbere ve sıradanlığa karşı oluşu, dersleri daha zevkli ve ilgi çekici hale getirmesi öğrencinin derse katılımını sağlaması en önemli kazanımıdır. Öğrenciye arka plan okuma becerisi kazandırmakta, yorumlama, sorunları görme çözüm üretme ve düşünceleri planlı olarak yazılı ifade edebilme becerisi kazanmaktadırlar.

Pedagojik Film Okuma Atölye Çalışmalarıyla veliye yönelik ikinci ayağında da  eğitim sorunlarının aile ayağının filmlerle ele alınması  ve bu sorunların velilerle tartışılarak ve çözümlerin hep birlikte ortaya konulması da Çağlar Okullarının eğitimde başlattığı ve 2014- 2015 Eğitim ve Öğretim Döneminde de daha aktif ve hedefli  yürüteceği ses getirecek ve örnek olacak çalışmalarından olacaktır. Çocuk yetiştirirken  yapılan yanlışlar, çocuğa yaklaşımda aile içi ilişkilerdeki sancılar, çocuğa ulaşmada karşılaşan sıkıntılar ve yüzlerce sorun başarılı sinema filmlerinden yola çıkarak ele alarak tartışmak ve çocuk yetiştiren iki ayağı bu platformda buluşturmak ve edebiyat tadında sunmak son derece önemli bir yenilik olarak sürdürülmektedir. 

 

2013- 2014 Eğitim ve Öğretim yılında öğrencilerin bu konudaki sunumları ve velilerle yapılacak film okumaları atölyeleri okul dışından katılımlara açılarak,  başarılı örnekle sergilenecektir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum